Molo+DS.kaia 1900

Gamle Bodø:

Moloen og Dampskipskai bygges og står ferdig i 1904

Dette bildet er tatt fra taket på Grand Hotell, mot den nye moloen og den nye dampskipskaia, som begge sto ferdig i 1904. I basenget vi ser, står i dag nermest, Sentrumsgården (Sjøgata 6) og borterst, Biblioteket og kulturhuset Stormen. Løvolds bygg ville vi nå kanskje sett litt av i bildets høyre side.

Steinbruddet i Breivika ble nyttet som fylling til byens nye molo og kai - Bildet på Facebook

Fra Rundholmen mot det vi i dag kjenner som Svenskebyen

Bildet på Facebook

Fra nykaia og opp mot kirka via Grand Hotell -

Bildet på Facebook

Steinmassene ble fraktet fra på jernbane-skinner fra steinbruddet mot byen - Bildet på Facebook

Her begynner moloen å se ferdig ut. Legg merke til området Svenske-byen, ikke mange hus å se -

Bildet på Facebook

Lokomotivet "Putten", som trakk vognene med stein - Bildet på Facebook

Bildet tatt fra taket på Grand Hotell. Mudring og arbeid med DS-kaia -

Bildet på Facebook

 

Massene fraktes utover moloen som vokser seg lengre og lengre - Bildet på Facebook

Her ser vi det sprøytes masser i rør-gater fra mudringsprammen -

Bildet på Facebook

 

En bildesamling fra Bodø havn.

pr i dag (Febr. 2016) er det godt over 200 bilder her

Facebodo. com - gamlebodo.com post@gamlebodo.com arne engmo