1900-1909

Historiske bilder fra Bodø med egen side for hvert 10-år. Flere av bildene er koblet opp mot Facebook, med en mengde kommentarer. Før 1900 blir foreløpig på kun èn side.

Anno: 1900 - 1909

1907: Nordland Amtssykehus med Kong Haakon og Dronning Maud i karjolen på sin kroningsferd.

Foto: N.Helgesen

1907: Bodø Fengsel med Rådhusgata med Kong Haakon og Dronning Maud i karjolen på sin kroningsferd. Foto: N.Helgesen

1905: Torvet og Tandberggården i krysset Storgata - Torvgata.

Foto: N.Helgesen

1907: Fra havna med utsyn mot Storgata opp Havnegata.

Foto: Kong Chulaloncorn av Thailand.

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo