1920 - 1929

Historiske bilder fra Bodø med egen side for hvert 10-år. Flere av bildene er koblet opp mot Facebook, med en mengde kommentarer. Før 1900 blir foreløpig på kun èn side.

Anno: 1920 - 1929

: Klikk på dette facebooksymbolet og du kommer til samme bilde - --med kommentarer i facebookgruppa "Bodø før og nå"

1925 ca: Bodø havn

1926: Den høiere skole og kirken.

Foto: Kr.Helgesen

1926: Fra fylkesutstillingen i 1926. Her er Kong Haakon på vei opp byen fra havna

Foto: Helgesen

1939: Fra kirketårnet mot havna. I midten Norrøna Hotell, videre ser vi at det nye tilbygget til Grand i 1939 er ferdig. Foto: ukjent

1926: Fra fylkesutstillingen i 1926. Her ligger SS Stavangerfjord på havna.

Foto: Helgesen

1936: Flyfoto med torvet nermest, Tandberggården restaureres. Legg merke til alle småhusene i bakgårdene. Foto: Widerøe?

1926: Fra fylkesutstillingen i 1926. Her kommer Aftenpostens utsendte i eget fly.

Foto: Helgesen

1935 ca: Fra Hjertøya mot Bodø havn og Børvasstindene. D/S Ranen på tur mot nord.

Foto: Helgesen

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo