1930 - 1939

Historiske bilder fra Bodø med egen side for hvert 10-år. Flere av bildene er koblet opp mot Facebook, med en mengde kommentarer. Før 1900 blir foreløpig på kun èn side.

Anno: 1930 - 1939

: Klikk på dette facebooksymbolet og du kommer til samme bilde - --med kommentarer i facebookgruppa "Bodø før og nå"

1937 ca: Fra den store Nordnorgemessen med vekt på fiske.

Foto: Kr.Helgesen

1936: Et flyfoto som viser at margarinfabrikken står ferdig.

Foto: Widerøe

1937: Fra den store Nordnorgemessen med vekt på fiske

Foto: Helgesen?

1939: I Professor Schyttes gt. med Kristine Oppegård t.v. videre margarinfabrikken og Grand Hotell. Foto: ukjent

1939: Byens sentrum ikke lenge før det meste ble utradert i 1940. Foto: ukjent

1939: Byens sentrum ikke lenge før det meste ble utradert i 1940. Bildet tatt samme dag som foregående. Foto: ukjent

1935 ca: På dampskipskaia med utsikt opp mot den gamle kirken, Grand Hotell og den snart ferdige margarinfabrikken. Foto: ukjent

1939: Fra kirketårnet mot havna. I midten Norrøna Hotell, videre ser vi at det nye tilbygget til Grand i 1939 er ferdig. Foto: ukjent

1936: Flyfoto med torvet nermest, Tandberggården restaureres. Legg merke til alle småhusene i bakgårdene. Foto: Widerøe?

1935 ca: Fra Hjertøya mot Bodø havn og Børvasstindene. D/S Ranen på tur mot nord.

Foto: Helgesen

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo