1940 - 1945

Historiske bilder fra Bodø med egen side for hvert 10-år. Flere av bildene er koblet opp mot Facebook, med en mengde kommentarer. Før 1900 blir foreløpig på kun èn side.

Dette tiåret har jeg delt opp i: 1940-1945= krigstiden og 1945 - 1949 = fra krigens slutt og gjenoppbyggingen

Anno: 1940 - 1945

1940: 27. mai 1940, store deler av Bodø bybrennes ned etter ett massivt bombetakt.

Foto: ukjent

1940: Brannmannskapene forsøker å slukke brannen som oppsto etter den første bombingen 20. mai, en uke før hele byen ble bombet. Foto: Ukjent

1940: Dette bilde er tatt fra Hernes mot byen etter bombingen. Bodø Brenner 27/5-40

Foto: ukjent

1940 ca: Tysk kanonstillng, et sted i byen.

Foto: ukjent

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo