1960 - 1969

Historiske bilder fra Bodø med egen side for hvert 10-år. Flere av bildene er koblet opp mot Facebook, med en mengde kommentarer. Før 1900 blir foreløpig på kun èn side.

Dette tiåret har jeg delt opp i: 1940-1945 = krigstiden og 1945 - 1949 = fra krigens slutt og starten på gjenoppbyggingen

Anno: 1945 - 1949

1965 ca: Stadiontunet heter stedet i dag. Byens skøytebane vannes og klargjøres

.Foto: ukjent

1965 ca: Tatt fra Rensåsparken mot Rønvik. Bildet til høyre er "fortsettelsen" på dette. Foto: Fotohuset Johnson

1965 ca: Mens dette ennå var adm. for Bodin kommune.Herredhuset. Foto: Fotohuset Johnson

1946: Bodø 1946 fra Tyskerhaugen. Utsikt over byen.

Foto: ukjent

Gamle Bodø post@gamlebodo.com arne engmo